Hơn 150 cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên tham gia lớp tập huấn công tác an toàn lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức

Hơn 150 cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên tham gia lớp tập huấn công tác an toàn lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức

Sáng 18/5, LĐLĐ thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho hơn 150 cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên thầy Phan Thanh Ẩn, giảng viên an toàn lao động Trường trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng trao đổi về những nội dung cơ bản về an toàn vệ sinh lao động (VSATLĐ); một số điểm mới của pháp luật về ATVSLĐ và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ; kỹ năng, phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; nhận diện, đánh giá, quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

báo cáo viên thầy Phan Thanh Ẩn, giảng viên an toàn lao động Trường trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng trao đổi về những nội dung cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trang bị kĩ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên. Từ đó, thực hiện tốt các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, khẳng định vai trò và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*