ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Xem thêm

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Xem thêm
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hơn 150 cán bộ Công đoàn, an toàn vệ sinh viên tham gia lớp tập huấn công tác an toàn lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức

Sáng 18/5, LĐLĐ thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho hơn 150 cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hơn 300 cán bộ Công đoàn tham gia Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2024

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, sáng ngày 15/5,

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Khai mạc Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2024

Sáng 12/5, tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức tổ chức chương trình Khai mạc Hội thi “Cán bộ Công đoàn

Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động