Các quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Các quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015 đã quy định rõ những quyền về ATVSLĐ của NLĐ. Theo đó, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có 6 quyền sau:

Lao động và Công đoàn/Hoàng Linh

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*