Cách xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (do thay đổi thông tin)

Cách xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (do thay đổi thông tin)

Khi người dân làm mất sổ BHXH hoặc sổ BHXH bị hỏng (không thay đổi thông tin) thì người dân có thể xin cấp lại sổ BHXH trên VssID.

Để xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (do thay đổi thông tin), người dân thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Đăng nhập vào VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu.

Zalo

– Bước 2: Chọn “Dịch vụ công”.

Zalo

– Bước 3: Chọn “Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin”

Zalo

– Bước 4: Điền các thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Zalo

– Bước 5: Bấm “Gửi”

– Bước 6: Mã OTP sẽ được gửi về email mà cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH. Người dân nhập mã OTP đó và bấm “Xác nhận”.

 

Zalo

Nguồn: thư viên pháp luật

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*