Cách xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (không thay đổi thông tin)

Cách xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (không thay đổi thông tin)

1. Cách xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (không thay đổi thông tin)

Khi người dân làm mất sổ BHXH hoặc sổ BHXH bị hỏng (không thay đổi thông tin) thì người dân có thể xin cấp lại sổ BHXH trên VssID.

Để xin cấp lại sổ BHXH trên VssID (không thay đổi thông tin), người dân thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Đăng nhập vào VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu.

 

Zalo

– Bước 2: Chọn “Dịch vụ công”.

 

Zalo

– Bước 3: Chọn “Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

 

Zalo

– Bước 4: Chọn địa chỉ nhận kết quả:

+ Nếu chọn trả kết quả tại “BP tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” thì người tham gia bảo hiểm phải tự đến cơ quan BHXH đăng ký để nhận kết quả.

+ Nếu chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì cần điền thêm địa chỉ nhận kết quả như hệ thống yêu cầu.

Zalo

– Bước 5: Bấm “Gửi”

– Bước 6: Mã OTP sẽ được gửi về email mà cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH. Người dân nhập mã OTP đó và bấm “Xác nhận”.

Zalo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*