Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, khi đặt bút viết Di chúc, điều đầu tiên nói về Đảng, Người nhấn mạnh:“… Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Trong các bài nói, bài viết khác về Đảng và đảng viên, Bác nhấn mạnh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt… Trái lại, nếu chi bộkém thì công việc không trôi chảy”; “…Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình…, rồi tìm kiếm mọi cách để sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”…

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*