Giới thiệu 10 ca khúc hay về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Giới thiệu 10 ca khúc hay về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 10 MV ca nhạc. Đây là những tác phẩm đạt Giải A và Giải B của Giải thưởng Sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2010 – 2020.

Đây là những tác phẩm mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính giáo dục cao được giới nhạc sĩ sáng tác, đi vào đời sống nhân dân, hướng đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Link xem : https://www.youtube.com/playlist?list=PL4A9nJz99k8pWASGrKQr6wIiNZMMZJfpy

Nguồn : Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

Tags: featured

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*