Kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ vận động đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Thủ Đức tham gia hiến máu tình nguyện năm 2024

KH 36 VAN DONG HIEN MAU TINH NGUYEN NAM 202406-01-20241.signed

Categories: