Archive

Trở về trang chủ
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC

“SÂN CHƠI CUỐI TUẦN THANH NIÊN – CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TỔ CÔNG NHÂN TỰ QUẢN” HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 15 – NĂM 2023.

Vào lúc 16 giờ, chiều ngày 21 tháng 5 năm 2023, Liên đoàn Lao động phối hợp với Thành Đoàn, Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức tổ chức “Sân

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC

“THÁNG CÔNG NHÂN” LẦN THỨ 15: Chăm lo 1.3 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 20/5/2023, tại Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ TPHCM) tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức: “Phiên chợ 0 đồng” Hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 15 của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Nhằm chào mừng đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 và

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC

Hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc 150 cử tri công nhân lao động thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 08/5/2023, tại Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) phối hợp với LĐLĐ TPHCM tổ