Quyết định số 672/QĐ-LĐLĐ ngày 29/9/2022 Thành lập đoàn kiểm tra đồng cấp kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn năm 2022

DT kiem tra Dieu le cong doan 2022

QD 675 TL DOAN KIEM TRA DONG CAP29-09-20221.signed

Categories: