Kế hoạch số 96/KH-LĐLĐ ngày 20/10/2022 Tổ chức trao tặng Bảo hiểm y tế tự nguyện cho đoàn viên Nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

KH 96 TRAO TANG BAO HIEM Y TE TU NGUYEN20-10-20221.signed

Categories: