Kế hoạch số 89/KH-LĐLĐ ngày 05/10/2022 Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố Thủ Đức

KH 89 CHAM LO TET QUY MAO 202305-10-20221.signed

Categories: