Kế hoạch số 125/KH-LĐLĐ ngày 29/12/2022 Tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các công trình và đang ở tại các lán trại trên địa bàn

KH 125 LAN TRAI29-12-20221.signed

Categories: