Kế hoạch phối hợp số 39/KHPH-LĐLĐ-TT.TDTT kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2023) và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2023 – 2028

KHPH 39 PH TC HOI THAO03-07-20231

TB 39 VV DANG KY HOI THAO CHAO MUNG 28.703-07-20231

Categories: