Công văn số 383/LĐLĐ ngày 28/11/2022 về phân bổ số lượng vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão năm 2023

CV 383 PHAN BO VE XE28-11-20221

Categories: