Công văn 281/LĐLĐ ngày 7/9/2022 về việc phát động tham gia Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” Năm 2022

CV 281 VV THAM GIA HOI THI CAN BO THAM MUU TOT DAN VAN KHEO07-09-20221.signed

Categories: