Lý Nguyễn Minh Phúc

Lý Nguyễn Minh Phúc

– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách công tác tuyên giáo
– Ngày/tháng/năm sinh: 17/02/1976
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Long Phước, TP Thủ Đức, Tp.HCM
– Ngày vào Đảng: 22/12/2010
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: CN Hành chính
– Trình độ Chính trị: Trung cấp
– Ngoại ngữ:
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author