Dương Thị Cẩm Tú

Dương Thị Cẩm Tú

– Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội
– Ngày/tháng/năm sinh: 30/04/1975
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Đập Đá – An Nhơn – Bình Định
– Ngày vào Đảng: 13/09/2004
– Trình độ học vấn: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý hành chính
– Trình độ Chính trị: Cao cấp
– Ngoại ngữ: Anh văn – B
– Tham gia Ban Chấp hành: Tái cử

Categories:

About Author