2022 - Kế hoạch - Văn bản

 • Kế hoạch số 125/KH-LĐLĐ ngày 29/12/2022 Tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các công trình và đang ở tại các lán trại trên địa bàn

  KH-125-LAN-TRAI29-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 124/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2022 Tổ chức họp mặt trao quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn

  KH-124-CHAM-LO-CHO-DOAN-VIEN-NGHIEP-DOAN28-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2022 Tổ chức họp mặt Cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị kinh tế trực thuộc và Tổ chức Tài chính vi mô CEP

  KH-123-HOP-MAT-CAN-BO-CDCT-VA-DON-VI-KINH-TE-CEP28-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 122/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2022 Tổ chức họp mặt cán bộ công vận, công đoàn hưu trí và Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố Thủ Đức

  KH-122-HOP-MAT-CAN-BO-CONG-VAN-BCH-UBKT28-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 121/KH-LĐLĐ ngày 22/12/2022 Tổ chức thăm hỏi doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ kinh phí công đoàn, khen thưởng NLĐ thực hiện tốt công tác chuyên môn năm 2022 và trợ cấp khó khăn cho NLĐ ở các đơn vị chưa thành lập CĐCS năm 2023

  KH-12123-12-20221.pdf

 • Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ ngày 21/12/2022 Thăm chúc tết và tặng quà gia đình ĐVCĐ, NLĐ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Tp Thủ Đức năm 2023

  KH-120-THAM-CHUC-TET-202321-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 118/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2022 Tổ chức các hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động tại các doanh nghiệp đã thực hiện kinh phí công đoàn tiến tới vận động thành lập Công đoàn cơ sở năm 2023

  KH-11820-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 117/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2022 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

  KH-117-TC-HOI-NGHI-CBCC-NAM-202320-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 116/KH-LĐLĐ ngày 15/12/2022 Tổ chức thăm và chúc tết Chủ nhà trọ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

  KH-11615-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 105/KH-LĐLĐ ngày 28/11/2022 về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

  KH-105-TO-CHUC-DAI-HOI-CDCS...28-11-20221.signed.pdf