2022 - Kế hoạch - Văn bản

 • Kế hoạch số 108/KH-LĐLĐ ngày 01/12/2022 Tổ chức chương trình họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn Tết nguyên đán Quỹ Mão năm 2023

  KH-108-TO-CHUC-HOP-MAT-TRAO-QUA-DV-ND-202301-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 01/12/2022 Rà soát củng cố hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2023

  KH-107-RA-SOAT-CUNG-CO-HD-CDCS-NAM-202301-12-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 102/KH-LĐLĐ ngày 21/11/2022 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ, giai đoạn 2021-2026

  KH-102-TH-KL-0121-11-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 101/KH-LĐLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028

  KH-101-9CHINH-SUA28-11-20221.pdf

 • Kế hoạch số 100/KH-LĐLĐ ngày 9/11/2022 Vận động tiếp xúc các CĐCS có công văn đề nghị giải thể không tham gia hoạt động Công đoàn trên địa bàn thành phố Thủ Đức

  KH-10017-11-20221.pdf

 • Kế hoạch số 98/KH-LĐLĐ ngày 07/11/2022 Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 16-CTrHĐ/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị

  KH-98-TT-TH-CTHD-16..-BV-MOI-TRUONG07-11-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ ngày 02/11/2022 Tổ chức Hội thi “Thiết kế các sản phẩm đồ dùng, vật dụng gia đình từ nguyên vật liệu đã qua sử dụng”

  KH-97-TC-HT-THIET-KE-SAN-PHAM02-11-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 96/KH-LĐLĐ ngày 20/10/2022 Tổ chức trao tặng Bảo hiểm y tế tự nguyện cho đoàn viên Nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

  KH-96-TRAO-TANG-BAO-HIEM-Y-TE-TU-NGUYEN20-10-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022 Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên các nghiệp đoàn và các công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2022

  KH-94-TAP-HUAN-ATVSLD13-10-20221.signed.pdf

 • Kế hoạch số 91/KH-LĐLĐ ngày 10/10/2022 Tổ chức tập huấn, truyền thống, tư vấn về sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển năm 2022

  KH-91-TAP-HUAN-TRUYEN-THONG-SKSS-202210-10-20221.pdf