Tranh cổ động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tranh cổ động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Nguồn: Trung tâm thông tin triển lãm Thành phố

Categories: TUYÊN TRUYỀN

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*