Tranh cổ động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tranh cổ động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 

Nguồn : Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố

Categories: TUYÊN TRUYỀN

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*