TRA CỨU VĂN BẢN

 • Tên văn bản Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Download
  KH 49/KH-LĐLĐ Tiếp tục phát động Hội thi trong phong trào tập thể dục giữa giờ 21/07/2024
  Điều chỉnh đối tượng và mức chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 80/LĐLĐ

  141/LĐLĐ

  14/07/2021
  Tổ chức chăm lo, hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  22/KH-LĐLĐ

  03/06/2021
  Công văn vận động doanh nghiệp mua văc-xin phòng, chống Covid-19

  82/LĐLĐ

  01/06/2021
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên, tổ công đoàn, công đoàn cơ sở khối Trường học

  15/HD-LĐLĐ

  01/06/2021
  Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.

  80/LĐLĐ

  31/05/2021
  Thông báo cấp kinh phí công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh năm 2021

  05/TB-LĐLĐ

  07/04/2021
  Thông báo đóng 2% kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Thủ Đức

  04/TB-LĐLĐ

  07/04/2021
  Cấp kinh phí công đoàn cơ sở khối Hành chính sự nghiệp năm 2021

  03/TB-LĐLĐ

  07/04/2021
  Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính công đoàn cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ, quỹ công đoàn

  05/HD-LĐLĐ

  07/04/2021