Chương trình văn nghệ tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 phục vụ Công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 phục vụ Công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Nhằm thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, tối ngày 07/10/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 phục vụ hơn 400 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Tham dự chương trình có sự tham dự: đc Nguyễn Văn Băng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể và các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Thủ Đức… ​

Chương trình diễn ra các tiết mục đặc sắc như: tiểu phẩm tuyên truyền “Trách nhiệm người đoàn viên công đoàn” giúp đoàn viên, người lao động hiểu hơn về tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Công đoàn; chương trình văn nghệ, xiếc ảo thuật đặc sắc phục vụ công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn do Trung tâm văn hóa, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TPHCM phối hợp biểu diễn.

Các tiết mục biểu diễn trong chương trình

 Ngoài ra, dịp này, LĐLĐ thành phố Thủ Đức thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp cùng  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Thủ Đức về “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022 – 2026 với 7 nội dung bao gồm: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp thực hiện triển khai và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động người lao động tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Thủ Đức thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022 – 2026

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*