Tạo điều kiện tốt nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Tạo điều kiện tốt nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với TP HCM để giải quyết các kiến nghị của thành phố với tinh thần “TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM”

Sáng 23-9, đoàn công tác của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, cán bộ chủ chốt của TP HCM về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ TP HCM và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

TP HCM đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP HCM, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho hay năm 2021 – năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Thành ủy – Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, Thành ủy chủ động ban hành nghị quyết cho giai đoạn phục hồi ngay khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch; Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025.

Nhờ vậy, thành phố từ mức tăng trưởng âm 6,78% trong năm 2021 đã đạt mức tăng trưởng dương 3,82% trong 6 tháng đầu năm 2022; dự kiến tăng trưởng 9 tháng đạt 9,71%; GRDP năm 2022 dự kiến đạt trên 1,48 triệu tỉ đồng, tăng 137.988 tỉ đồng, tương đương tăng 10,27% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt trên 90%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá; thương mại – dịch vụ – du lịch phục hồi mạnh mẽ; thu hút FDI đạt 2,91 tỉ USD…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thành ủy TP HCM tiếp tục triển khai 4 chương trình phát triển thành phố với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra. Đồng thời, triển khai các nghị quyết Trung ương, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 21-KL/TW sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội; đề xuất cơ chế đột phá để phát triển, phát huy vị trí, vai trò của thành phố, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là định hướng chiến lược, chủ trương và cơ chế để thành phố phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển; Trung ương tiếp tục chọn TP HCM là nơi thực hiện thí điểm những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển nhưng chưa có quy định hay quy định hiện hành không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, mở rộng việc phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố; hoàn thiện thể chế cho TP Thủ Đức phù hợp với quy mô và vai trò theo mô hình “thành phố trong thành phố”. Đồng thời, có chính sách tương xứng để phát huy tiềm năng, thu hút được nguồn lực phát triển, trong đó có Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ưu tiên nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch cấp quốc gia; có chính sách và cơ chế huy động các nguồn lực tài chính mà thành phố có nhiều lợi thế.

TP HCM kiến nghị Đảng Đoàn Quốc hội quan tâm chỉ đạo tổng kết và tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM thay thế Nghị quyết 54 kịp thời, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát.

Phát huy vai trò đầu tàu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và người dân TP HCM đã đạt được.

Tổng Bí thư nêu rõ trong thời gian tới, thành phố phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước; xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn – TP HCM đã đi vào lịch sử nước nhà như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới.

Tổng Bí thư đề nghị thành phố nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và phát triển vùng Đông Nam Bộ nói riêng. “BCH Đảng bộ thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kịp thời có những chính sách, biện pháp khắc phục hiệu quả. Với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Trung ương, Chính phủ, Quốc hội xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ, trong đó có cơ chế, chính sách đặc biệt, vượt trội hơn so với Nghị quyết 54 của Quốc hội” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực; tăng cường, nâng cao năng lực và chất lượng công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của thành phố.

Song song đó, ưu tiên xây dựng, tạo đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Thành phố cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ nhằm tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, tạo sự kết nối thông suốt…

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh; nắm bắt và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, có hiệu quả mọi tình huống; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Tổng Bí thư, phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Thành phố phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Lưu ý bám sát tư tưởng, tinh thần mới trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM

Hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ phải chú ý kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với người dân, dựa vào người dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết trong các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

Chăm lo xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xảy ra những “điểm nóng”. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mị dân, theo đuôi quần chúng.

Về các đề xuất, kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của TP HCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết với tinh thần “TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM”; tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP HCM phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Để TP HCM thực sự là thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực lãnh đạo, quản lý; phát triển mạnh khoa học – công nghệ gắn với kinh tế tri thức. TP HCM cần củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, coi trọng phát triển y tế dự phòng, giải quyết căn bản tình trạng quá tải; động viên, chăm lo mọi mặt để đội ngũ y – bác sĩ yên tâm làm việc, cống hiến. Tổng Bí thư cũng lưu ý nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa dân tộc, các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng; ngăn chặn, xóa bỏ thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm…, để mỗi người dân đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng TP HCM thành một thành phố “giàu có” không chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn về lịch sử, văn hóa, tình người, cơ hội và khát vọng vươn lên.


Trong 2 năm qua, Thành ủy TP HCM luôn tập trung lãnh đạo nhằm đổi mới công tác quản trị; tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển; tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc về thể chế; ưu tiên triển khai dự án có tính cấp bách, dự án giao thông trọng điểm kết nối thành phố với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam… Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã triển khai sáng tạo Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch… Đặc biệt, TP HCM đã thực hiện có hiệu quả quy định mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, phải có chương trình hành động như cam kết chính trị khi được đề bạt, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ mới.


Hoài Dương/Người Lao Động

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*