Quyết định thành lập công đoàn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2017 – 2022

52/QĐ-LĐLĐ

Categories: