Sản phẩm tham gia “Phiên chợ nghĩa tình – Phúc lợi đoàn viên” hưởng ứng hoạt động “Tháng công nhân” năm 2022

Sản phẩm tham gia “Phiên chợ nghĩa tình – Phúc lợi đoàn viên” hưởng ứng hoạt động “Tháng công nhân” năm 2022

Một số sản phẩm tham gia thực hiện “Phiên chợ nghĩa tình – Phúc lợi đoàn viên” hưởng ứng hoạt động “Tháng công nhân” năm 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổng hợp nhu cầu về loại sản phẩm, số lượng mặt hàng gửi về cho đơn vị liên kết để sắp xếp và giao hàng hóa, sản phẩm đoàn viên, người lao động đã đặt mua về cho đơn vị (lưu ý về giá trị và số lượng để giao hàng trực tiếp đến đơn vị được đính kèm theo từng danh mục các sản phẩm của từng đơn vị bán hàng).

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở có nhu cầu tổ chức chương trình bán hàng trực tiếp tại đơn vị có thể thể liên hệ trực tiếp với một hoặc nhiều đơn vị bán hàng hoặc thông tin về Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức để tổ chức chương trình lưu động, phục vụ trực tiếp sản phẩm, hàng hóa cho đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở.

    

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*