Thành hoàng Bổn cảnh được thờ tại Di tích Đình Trường Thọ là vị tướng triều Nguyễn theo truyền khẩu có tên là gì?

Categories: