Tại Bót Dây Thép, từ năm 1945 – 1947 có khoảng bao nhiêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã bị thực dân Pháp giam cầm, tra tấn và sát hại dã man?

Categories: