Chùa Bửu Sơn thuộc tọa lạc tại phường nào? Được xếp hạng là di tích năm nào?

Categories: