Nghiệp vụ công đoàn

Trở về trang chủ

Công ty không thực hiện chính sách chia hoa hồng cho nhân viên kinh doanh (20/08/2021)

Trả lời: Chào anh, Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động: “2.