Hội thi tìm hiểu pháp luật

Trở về trang chủ

Công ty bảo vệ Trung Dũng đòi ăn quỵt tiền lương (21/06/2021)

Trả lời: Chào ông, Trường hợp Công ty không trả tiền lương người lao động cần trực tiếp gửi đơn Đề nghị hòa giải tranh chấp lao động cho Hòa