Chính sách pháp luật

Trở về trang chủ

Nhận trợ cấp thai sản (10/09/2021)

Trả lời: Chào bạn, Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải