Hơn 800 công đoàn cơ sở tập huấn quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hơn 800 công đoàn cơ sở tập huấn quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức tổ chức 02 đợt tập huấn về quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại 02 địa điểm Nhà văn hóa Lao động (số 245, Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây) vào ngày 22/9/2022 và trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức (số 17 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ) vào ngày 28/9/2022.

Dc Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức (áo đen hàng đầu) và đc Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Thủ Đức (áo xanh hàng đầu) tham dự buổi tập huấn ngày 22/9/2022 tại Nhà văn hóa Lao động (245 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây)

Đc Dương Châu Nam, Uỷ viên Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Thủ Đức hướng dẫn CĐCS trong buổi tập huấn ngày 22/9/2022

Đc Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày 28/9/2022

Toàn cảnh tập huấn quy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 28/9/2022

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và đc Dương Châu Nam, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức hướng dẫn cụ thể một số nội dung cơ bản công tác nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028: Hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch CĐCS tại đại hội; một số nội dung công tác nhân sự Đại hội; nội dung, cách thức tổ chức, tiến độ tổ chức, số lượng tham gia ứng cử đề cử, quy định nhiệm kỳ, tiêu chuẩn tham gia Ban chấp hành… theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các hướng dẫn hiện hành của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, chia nhóm thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tổ chức Đại hội.

Kim Hương

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*