Hội nghị thông tin thời sự Quý I/2024

Hội nghị thông tin thời sự Quý I/2024

Sáng ngày 15/3, LĐLĐ TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự Quý I/2024 và học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc trên địa bàn TP Thủ Đức.

Tại hội nghị, đồng chí Liên Minh Thiện, báo cáo viên Thành ủy, giảng viên kiêm chức Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, TP Thủ Đức đã thông tin tới hội nghị tình hình thời sự quý I năm 2024 về vấn đề kinh tế – xã hội, công tác đối ngoại và đặc biệt là những nội dung chính của Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 15/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 Quốc hội trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sau nội dung thông tin tình hình thời sự Quý I, đồng chí Liên Minh Thiện tiếp tục truyền đạt những nội dung căn bản, quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2023; và quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nội dung “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”

Hội nghị thời sự và học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết tại hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới đội ngũ Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc trong công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động qua việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Đ/c Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức phát biểu tại Hội nghị

 Quang cảnh hội nghị.

 Đồng chí Liên Minh Thiện, báo cáo viên Thành ủy, giảng viên kiêm chức Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, TP Thủ Đức thông tin thời sự Quý I/2024 tới hội nghị.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*