Hội nghị Ban chấp hành lấy ý kiến quy hoạch nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội nghị Ban chấp hành lấy ý kiến quy hoạch nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 19/10 tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức (số 245 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức), Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lấy ý kiến quy hoạch nhân sự Đại hội với sự có mặt của 40 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Thủ Đức tham dự.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, căn cứ vào đề án, điều kiện, cơ cấu, số lượng được quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua, căn cứ kết quả thực hiện quy trình giới thiệu tái cử, thống nhất thông qua danh sách giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu tham gia ứng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong Hội nghị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia ban chấp hành, Ban thưởng vụ LĐLĐ thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp với sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức bổ phiếu lấy ý kiến công tác giới thiệu nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kim Hương

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*