Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

Chiều ngày 18/4/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời LĐLĐ thành phố Thủ Đức do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức chủ trì.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành thảo luận góp ý giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn thành phố Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp dự thảo báo cáo Ban chấp hành lâm thời trình Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2023-2028; đóng góp dự thảo thực hiện chương trình Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đc Nguyễn Thị Ngọc Hương, Phó chủ tịch LĐLĐ Tp Thủ Đức triển khai các nội dung trong Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu góp ý đề án nhân sự Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo Ban chấp hành lâm thời trình Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và 100% ý kiến biểu quyết tán thành thông qua các nội dung hội nghị.

Kim Hương

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*