Gần 300 cán bộ Công đoàn tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo thông tin thời sự quý 3 năm 2023 và triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Gần 300 cán bộ Công đoàn tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo thông tin thời sự quý 3 năm 2023 và triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 12/9/2023, LĐLĐ thành phố Thủ Đức tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo thông tin thời sự quý 3 năm 2023 và triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho gần 300 cán bộ CĐCS và thành viên tổ dư luận xã hội.

Đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thủ Đức triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 15 chỉ tiêu; 06 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết và 05 giải pháp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đại hội kêu gọi cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố Thủ Đức ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong các phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Tại hội nghị, đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức báo cáo viên Thành ủy Thủ Đức báo cáo thông tin thời sự quý 3 năm 2023 và triển một số nội dung trọng tâm Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội gắn với Nghị quyết 22-NQ/TU của Thành ủy Thủ Đức về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 Quốc hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong hệ thống Công đoàn nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn; phát huy tối đa các nguồn lực, sức mạnh của Nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, để phát triển thành phố Thủ Đức trở thành “Đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt; văn minh – hiện đại -nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững”./.

 

Đc Trần Phước Hùng, PCT LĐLĐ Tp Thủ Đức triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Đc Kiều Ngọc Vũ, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức triển khai Nghị quyết 98-2023QH15 của Quốc hội.

 

Đại biểu tham dự hội nghị.

Categories: TIN TỨC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*