Quyết định số 866/QĐ-LĐLĐ ngày 6/12/2022 phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm

QD 866-PHAN BO DAI BIEU DU DAI HOI CONG DOAN THU DUC_DAI HOI DIEM08-12-20221

Categories: