Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ ngày 02/11/2022 Tổ chức Hội thi “Thiết kế các sản phẩm đồ dùng, vật dụng gia đình từ nguyên vật liệu đã qua sử dụng”

KH 97 TC HT THIET KE SAN PHAM02-11-20221.signed

Categories: