Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 13/10/2022 Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên các nghiệp đoàn và các công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2022

KH 94 TAP HUAN ATVSLD13-10-20221.signed

Categories: