Kế hoạch số 85/KH-LĐLĐ ngày 30/9/2022 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

KH 85 TAP HUAN BAN THANH TRA NHAN DAN NAM 202230-09-20221.signed

Categories: