Kế hoạch số 84/KH-LĐLĐ ngày 30/9/2022 Tổ chức kiểm tra, phúc tra cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022

kh 8430-09-20221.signed

 

Categories: