Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 07/03/2024 về Tổ chức Hội nghị báo cáo thông tin thời sự quý I/2024 và học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

KH 45 TC HN BCV THONG TI THOI SU QUY 1 NAM 202410-02-20241.signed

Categories: