Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

KH 37 TUYEN TRUYEN NGAY THANH LAP DANG 3.02.202406-01-20241.signed

Categories: