Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 09/6/2023 về tổ chức tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên các nghiệp đoàn và công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2023

KH 35 TC TAP HUAN ATVSLD CHO ND 202309-06-20231.signed

Categories: