Kế hoạch số 122/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2022 Tổ chức họp mặt cán bộ công vận, công đoàn hưu trí và Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố Thủ Đức

KH 122 – HOP MAT CAN BO CONG VAN – BCH – UBKT28-12-20221.signed

Categories: