Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ ngày 21/12/2022 Thăm chúc tết và tặng quà gia đình ĐVCĐ, NLĐ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Tp Thủ Đức năm 2023

KH 120 THAM CHUC TET 202321-12-20221.signed

Categories: