Kế hoạch số 118/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2022 Tổ chức các hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động tại các doanh nghiệp đã thực hiện kinh phí công đoàn tiến tới vận động thành lập Công đoàn cơ sở năm 2023

KH 11820-12-20221.signed

Categories: