Kế hoạch số 117/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2022 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

KH 117 TC HOI NGHI CBCC NAM 202320-12-20221.signed

Categories: