Kế hoạch số 111/KH-LĐLĐ ngày 07/12/2022 Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

KH 111 TUYEN TRUYEN DAI HOI CONG DOAN CAC CAP07-12-20221.signed

Categories: